Σκαλιστές καρέκλες ΤΕΑΚ

Ξύλινες σκαλιστές καρέκλες
Ξύλο ΤΕΑΚ