ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ SUMMER

Ξαπλώστρα παραλίας - πισίνας.
Ξύλο ΤΕΑΚ